photo_2
photo_3
photo_4

Pozemek na výstavbu RD v Mladějovicích

Evidenční číslo:
N_01722
Typ nemovitosti:
Pozemek
Podtyp nemovitosti:
Stavební bydlení
Typ zakázky:
Prodej
Stav zakázky:
Aktivní
Lokalita:
Čejetice
Cena:
790 000 Kč
Pozemek se nachází v zastavěném území obce, funkční využití dle ÚP Čejetice - plochy smíšené obytné "SO". V blízkosti je veden vodovod a elektřina (modrá a červená čára). Na pozemku lze postavit rodinný dům, případně další objekty. A) Hlavní využití: bydlení v rodinných domech B) Přípustné využití: bydlení – nízkopodlažní zástavba, stavby pro rodinnou rekreaci, občanské vybavení, sportovní zařízení a hřiště, drobná nerušící výroba a podnikatelské aktivity C) Podmínečně přípustné využití: zemědělská a chovatelská činnost – za podmínky, že charakter činnosti nebude rušit přilehlou obytnou zástavbu. Drobná nerušící výroba a podnikatelské aktivity – za podmínky, že charakter činnosti nebude rušit přilehlou obytnou zástavbu a budou splněny zejména hygienické limity na hranici vlastního pozemku.
Plocha:
6195 m2
Plocha parcely:
6195 m2
Kanalizace:
Není
Plyn:
Není
Voda:
V dosahu
Elektřina na pozemku:
V dosahu
Přístup k pozemku:
Z veřejné komunikace
Typ vlastnictví:
U majitele

Vyřizuje

Jméno: REALITY KUNCL
Telefon: 602409606
Email: reality-kuncl@seznam.cz